Welkom op de website van S.A. facility services – uw facilitaire dienstverlener.

Als facilitaire dienstverlener willen wij u ontzorgen, zodat u zich kunt richten op zaken waar uw krachten liggen. Facilitair is een breed woord waar meerdere betekenissen onder vallen. De kracht van S.A. facility services ligt op het gebied van schoonmaak en het werven en selecteren van facilitair personeel. Wilt u weten wat S.A. facility services u kan aanbieden?